Portrety znanych Polaków – Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski

Krzysztof 15 listopada 2011 0

W tym roku jak zwykle obchodzimy ważne rocznice. 93 lata temu odzyskaliśmy niepodległość, 91 lat temu zwyciężyliśmy w Bitwie Warszawskiej, a 76 lat temu zmarł wielki patriota Marszałek Józef Piłsudski. Pamięć o tych wydarzeniach jest wpisana w kalendarz Polaków – wyraża nasz patriotyzm.W czasie, kiedy po raz kolejny obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, z dumą
i radością przedstawiamy wydaną przez magazyn „TKM Tu i Teraz” we współpracy z wołomińskim SK Bankiem i zielonkowskim teatrem „Equus” płytę CD p.t. „Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski”, która stanowi I odsłonę cyklu „Portrety znanych Polaków”.

Publikacja ma na celu przybliżenie naszym czytelnikom sylwetki Marszałka. Na płycie znajdują się nagrania w interpretacji artystów scen polskich oraz aktorów teatru „Equus”. Pieśni i wiersze patriotyczne przeplatają się tam z nagraniami archiwalnymi (wśród nich wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i wspomnienia generała Henryka Piątkowskiego dotyczące przewrotu majowego w 1926 r.). O biografii Marszałka w barwny i efektowny sposób opowiada Marek Wysocki – dyrektor artystyczny teatru „Equus” i dziekan wydziału aktorskiego WSKiMS.

Głównym celem wydania płyty o Józefie Piłsudskim jest propagowanie postaw patriotycznych wśród Polaków w kraju i za granicą. Wiemy, jak ważne jest krzewienie (szczególnie w młodych ludziach) poczucia tożsamości narodowej, a do tego niezbędna jest edukacja historyczna. Marszałek już na zawsze pozostanie symbolem miłości do Ojczyzny.

Wydana przez nas bezpłatna płyta nie powstałaby bez wsparcia życzliwych nam ludzi:
Jana Bajno oraz Elżbiety Kubuj – Zarządu SK Banku, mecenasa kultury i sztuki w naszym regionie.

Rozpoczęliśmy dystrybucję naszej płyty do wszystkich ważnych ośrodków w Polsce i poza jej granicami. Nasi czytelnicy również mogą ją otrzymać – wystarczy przyjść do redakcji „TKM Tu i Teraz”, która mieści się przy ul. Wileńskiej 51B w Wołominie, wraz z egzemplarzem naszego magazynu TKM Tu i Teraz. Zapraszamy!

Współczesny patriotyzm

Pamięć o wydarzeniach historycznych, które decydująco wpłynęły na losy Polski, jest przejawem współczesnego patriotyzmu. Miłość do Ojczyzny można jednak wyrażać na różne sposoby, a ich zróżnicowanie wypływa z sytuacji historycznej, w jakiej w danym momencie znajduje się kraj.

Patriotyzm nam, Polakom, kojarzy się głównie z wojną, walką o niepodległość, ruchem oporu, podziemną prasą, tajnym nauczaniem itp. Jest to spowodowane trwającą 123 lata niewolą, podczas której nasz naród cierpiał pod jarzmem zaborców.

Dzisiaj łatwiej być patriotą. Łatwiej, bo nie grożą za to represje lub śmierć. Mimo to, jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej konkretnej definicji patriotyzmu, że nie widzimy sposobów, w jakie można byłoby je wyrazić w XXI w.

Miłość do Ojczyzny – co to takiego? Co to oznacza, że kocham swój kraj? Trudno odpowiedzieć na te pytania tak, aby nie zabrzmiało to banalnie. Przede wszystkim wielu ludziom wydaje się, że skoro nie trzeba chronić kraju przed wrogami, to nie ma możliwości wykazania się patriotyzmem. Ale w rzeczywistości jest inaczej.

Miłość do Ojczyzny to szacunek dla niej i dla drugiego człowieka – nie tylko Polaka (nacjonalizm nie jest patriotyzmem).

Jako obywatele Polski mamy pewne obowiązki. Przed niektórymi ciężko się uchylić, choć bardzo byśmy chcieli (np. podatki), a z innych – będących szczytem marzeń z punktu widzenia Polaków walczących o wolność podczas wojen – sami rezygnujemy. Doskonałym przykładem jest tu frekwencja wyborcza, która obecnie nie powinna służyć za wzór do naśladowania. Konstytucja daje nam możliwość wpływu na to, co się dzieje w kraju. Biorąc udział w wyborach (niezależnie czy są to wybory prezydenckie, parlamentarne, czy samorządowe), wyrażamy swoją troskę o Polskę.

Dalej patriotyzm to zainteresowanie sprawami politycznymi kraju, szacunek dla hymnu, flagi i godła państwowego. Symboli narodowych nie trzeba szczególnie czcić, ale nie wolno ich dewastować. Współczesny patriota zna również historię Polski i odnosi się z szacunkiem do świąt narodowych.

Dużą rolę gra tu również język ojczysty, piękna słowiańszczyzna, o którą walczyli nasi przodkowie, a którą niestety bardzo często kaleczymy przekleństwami.

W dzisiejszych czasach Ojczyzna nabiera nowego znaczenia. Nikt nie wymaga już udowadniania miłości do Ojczyzny poprzez poświęcenie własnego życia. Dbanie o rodzinę, utrzymywanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, duma z przynależności do tego narodu i poszanowanie dla jego tradycji – te i inne elementy, składające się na współczesny patriotyzm, są ze sobą ściśle powiązane.

Zapraszamy na łamy magazynu TKM Tu i Teraz nr 17/2011, gdzie znajdziecie Państwo opinie mieszkańców na temat patriotyzmu.

Komentarze »